Socis Fundadors

Cristina Gastón Guirao, Dra. Arq. (des de 2001)
Isidre Roca i Burés, Arq. i Project Manager (des de 2001)
Xavier Vidal Manzano, Arq. (2001-2016)

Equip tècnic:

David Paterson, Arq (des de 2014)
Clàudia Usón, Arq (des de 2019)
Marc Moll, Arq (des de 2019)

Administració:

Jessica Ríos, Tècnic Superior d'Administració i Finances (des de 2007)

Col·laboradors Especialitzats Externs:

Consultor Project Management: Jordi Teixidó

Direcció d'Execució:
Jorge Carretero, Sabi Rom, Angel Gil i Ramon Roca

Amidaments i Pressupostos: 
Jorge Carretero i Angel Gil

Consultora d'Estructures: 
Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L., Jaime Pastor - L3Jota

Enginyeríes:
BAC Engineering Consultancy Group, S.L. - LLuís Moya
Font i Armengol, S.L., Jaume Pastor - L3Jota

Consultora d'Instal·lacions: 
Font i Armengol, S.L., Con. Of. Tècnica Lluís Duart, S.L.

Urbanització: Jordi Molas, enginyer de camins.

Topografía: Albert Bosch

Geotècnia: Centre Català de Geotècnia

Acústica: SIS Consultoria Acústica, S.L.

Sostenibilitat i Mediambient: 
Lavola, S.L., Nacho Guilera 
La Llena, S.L., Ramón Queralt
Limònium, S.L., ACC Assessors Ambientals de Catalunya

Assessoria Jurídica Fiscal i Comptable: Jordi Altayó, advocat

Assessoria Jurídico - Urbanistica: Josep Lluís Pasalodos, advocat

Fotografia: Lluís Casals.

Agraïments a:

Marina Campomar, Arq (2017-2019)
Teresa Milián, Arq (2016-2019)
Ignasi Bardera, Arq (2016)
Fabián Coutiño, Arq (2005-2014)
Juan Pablo Ortiz, Arq. (2006-2012)
Alicia Ponce, Arq. (2010-2014)
Sergi Fernández, estudiant d'arquitectura (2010)
Cesar Soares, Arq. (2010)
Eduardo Genari, Arq. (2009)
Leonardo Moad, Arq. (2005-2006)
Xavier Irigoyen, estudiant d'arquitectura
Ángela García, estudiant d'arquitectura
David Luna, Arq.
Carolina Muñoz, estudiant d'arquitectura
Patricia Marchán, estudiant d'arquitectura
Diego Luján, Arq.
María L. Matterson, Arq.
Laura Aspa, interiorista