Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos

Publicació:

Reportatge Finalitats i Principis per Cristina Gastón Guirao
Editorial: ETS de Arquitectura de la UP Madrid
Edició: 2011
DL: M-34117/2011
 
 

PAB - 03 Park Avenue Streetscape

Autor: Cristina Gastón Guirao

Edita: Grup PAB Departament de Projectes Arquitectònics 
ETSAB-UPC
Edició: Setembre 2011
ISBN: 978-84-608-1256-2